Сэндвич тройник 90 нерж.нерж. d 150/230 0,5мм/0,5мм

  1. Сэндвич тройник 90 нерж.нерж. d 150/230 0,5мм/0,5мм